Hypotheken

Hypotheekadvies

Het kopen van een woning is geen dagelijkse bezigheid, een goede begeleiding en een passend advies zal u een hoop werk uit handen nemen en ontzorgen.

Persoonlijk contact en snelle communicatie staan bij ons hoog in het vaandel zoals u ook kunt afleiden uit diverse reviews bij Google en op de site www.advieskeuze.nl.

In onze adviezen houden wij rekening met uw wensen en doelstellingen, onderzoeken wij de mogelijkheden en vergelijken premies, rentes en voorwaarden van de verschillende hypotheken, eventuele levensverzekeringen en andere financiële productoplossingen. Tevens checken wij sociale en fiscale wetgeving zoals deze op het moment van afsluiten voor u van toepassing is.

De door PFA Putman Financieel Advies te verrichten werkzaamheden worden ingedeeld in zeven stappen:

  1. Kennismaking (vrijblijvend)
  2. Verkennend adviesgesprek
  3. Onderzoek hypotheekmogelijkheden
  4. Vervolg adviesgesprek
  5. Procesbegeleiding
  6. Passeren hypotheekakte
  7. Beheer en onderhoud van de afgesloten producten

Een uitgebreide beschrijving van deze stappen wordt toegelicht in een opdrachtbevestiging waarvan wij u op voorhand een exemplaar van kunnen verstrekken.

Bij meer dan 20 aanbieders kunnen wij een hypotheek onderbrengen. Uiteraard beschikken wij over de vereiste vergunningen en kwaliteitswaarborgen, deze kunt u vinden op de homepage.